Skogsturer

Skogen og marka rundt Stora Lee Camping er ypperlig for fine turer og naturopplevelser. Det er et stort nettverk av skogsbilveier og stier. Om sommeren og høsten er det rikelig med sopp og bær. Vi låner ut kart til gjester som vil gå tur, og vi kommer gjerne med forslag på turer.

To anbefalte turer er:

Svenske-Bråtane, ca 10km rundtur: Dette svenske torpet ligger helt på grensen, og du må krysse grensegata som er hogd som et skille mellom Sverige og Norge. Her bodde Lagrine Bråtane. Hun tok i mot mange flyktninger fra Norge under den andre verdenskrig og fikk kongens fortjenestemedalje i gull for innsatsen. Det fortelles at hun syntes at dette var ganske smålig. Her hadde hun gitt mat til mange hundre flyktninger og så fikk hun bare en medalje som takk. Det hun trengte og ønsket seg var en ny vedkomfyr. Nede ved vannet kan man se den gamle hvilebua til den svenske grensevakta. Den er fremdeles intakt.

Bøensætre, ca 20 km tur/retur. Bøensætre er et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold. TV2 serien «Farmen» ble spilt inn her høsten 2007. I dag framstår Bøensætre som en husmannsplass med husdyr slik det var for 100 år siden. Man kan også kjøre til Bøensætre med bil.

Made by Ludicrumedia