Historie

Stora Lee camping ligger på Tolsby gård i Aremark ved innsjøen Stora Lee.

Tolsby er en gammel slektsgård som har vært i familiens eie siden 1600-tallet. Skogen, jorda og beliggenheten ved Stora Lee, har gjennom alle tider vært grunnlaget for bosetning og næring.

De første spor etter bosetning på Tolsby går tilbake til yngre steinalder ca 2500 år f.Kr. Under utgraving av en kjeller på husmannsplassen Tolsbysand, fant man en hellegrav og flere steinredskaper. Den lune bukta mot Stora Lee var et velvalgt utgangspunkt for jakt og fiske i steinalderen.

Gårdens historie har også vært preget av den nære beliggenheten til Sverige. På midten av 1600-tallet, ble gården inntatt av svenske styrker. Det fortelles at husbonden på Tolsby ble skutt av svenskene, og at de brant ned hus og skog. I mange år lå gården øde på grunn av krigshandlingene. Fra denne tiden stammer også historien om den store sølvskatten som ligger nedgravd i Tolsbyskogen. Husbonden, som var en holden mann, hadde samlet alle sine penger og sølvgjenstander, som han gravde ned før de svenske soldatene kom. Siden han selv ble skutt, har skatten aldri blitt funnet.

Den store åsen som går gjennom campingen heter Vaktåsen. Denne ble brukt til å holde vakt over grensen til Sverige i ufredsår. Den 8. oktober 1808 ble den lille norske styrken på 18 personer som holdt vakt overrumplet av en svensk hæravdeling og tatt til fange etter en kort kamp. Under den andre verdenskrig ble gården inntatt av tyske soldater som skulle vakte grensa. De kunne likevel ikke hindre at dette var en viktig flykningsrute til Sverige. De fleste flyktningene havnet hos Lagrine på Svenske-Bråtane. Der ble de tatt vel i mot, og det fortelles at Lagrine hadde et vaffeljern som aldri gikk tomt.

I dag er det tolvte generasjon som bor på Tolsby. Målet for dagens eiere har vært å styrke driften av den gamle slektsgården. Jord og skog har ikke lenger den samme økonomiske betydningen. Derfor har man satset på utvikling av nye næringer med utgangspunkt i turisme.

Området ble første gang regulert til camping og hytter i 1989, og i 1991 åpnet campingplassen. Siden har plassen blitt utvidet litt hvert år og består i dag av 160 faste plasser, 25 besøksplasser, 11 hytter og 2 leiligheter.

Made by Ludicrumedia