Haldenvassdragets kanalmuseum

Haldenvassdragets kanalmuseum finner du på Ørje. Museet formidler historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting, og treforedling. Sentralt står kanalbygger Engebret Soot (1786-1859) og hans livsverk; Norges første sluseanlegg fra 1849.

Haldenvassdragets kanalmuseum

Made by Ludicrumedia