Forsiden-tab 1

Tolsby er en gammel slektsgård som har vært i familiens eie siden 1500-tallet. Skogen, jorda og beliggenheten ved Stora Lee, har gjennom alle tider vært grunnlaget for bosetningen på gården.

De første spor etter bosetning på Tolsby går tilbake til yngre steinalder ca 2500 år f.kr. Under utgraving av en kjeller på husmannsplassen Tolsbysand, fant man en hellegrav og flere steinredskaper. Den lune bukta mot Stora Lee var et velvalgt utgangspunkt for jakt og fiske i steinalderen.

Gårdens historie har også vært preget av den nære beliggenheten til Sverige. På midten av 1600-tallet, ble gården inntatt av svenske styrker. Det fortelles at husbonden på Tolsby ble skutt av svenskene, og at de brant ned hus og skog. I mange år lå gården øde på grunn av krigshandlingene. Fra denne tiden stammer også historien om den store sølvskatten som ligger nedgravd i Tolsbyskogen. Husbonden, som var en holden mann, hadde samlet alle sine penger og sølvgjenstander, som han gravde ned før de svenske soldatene kom. Siden han selv ble skutt, har skatten aldri blitt funnet.

I dag er det tolvte generasjon som bor på Tolsby. Målet for dagens eiere har vært å opprettholde bosetningen og styrke driften av den gamle slektsgården. Jord og skog har ikke lenger den samme økonomiske betydningen. Derfor har man satset på utvikling av nye næringer med utgangspunkt i tursime.